ESTRADA NAGRANIA: Fonoteka 5 (Remixed)

Rozmaitość źródeł inspiracji twórczych, kierunków poszukiwań brzmieniowych i wyrazowych, stylów wykonawczych powoduje, że muzyka rozrywkowa jest zjawiskiem niezmiernie złożonym i nader trudnym do usystematyzowania. Różnorodność instrumentarium wykorzystywanego przez grupy muzyczne (często właściwe tylko jednemu zespołowi, stylowi, gatunkowi), szybki rozwój i krzyżowanie się wielorakich tendencji powoduje niemożność analitycznego opracowania problemów współczesnej aranżacji, uwzględniającej aktualne osiągnięcia twórcze na świecie. Wszystko to w dużym stopniu rzutuje na ogólny poziom aranżacji, często nieświadomie (albo świadomie?) lekceważonej, zarówno przez amatorów, jak i przez profesjonalistów. Dobrą robotę aranżacyjną słychać na płytach Skaldów i Niemena - poza nimi, raczej nieczęsto. Lecz przerażająco niski poziom opracowań aranżacyjnych nie wypływa jedynie z braku odpowiedniej literatury fachowej, ale również - i może w największym stopniu - z nieistnienia szkolnictwa przygotowującego specjalistów w tej dziedzinie. Wśród aranżujących zawodowo mamy wielu muzyków z wykształceniem kompozytorskim i innym, którzy osiągnęli wysoki poziom umiejętności technicznych dzięki samokształceniu i długoletniej praktyce; mamy również amatorów o bardzo różnych stopniach talentu i umiejętności, całkowicie wiążących aranżowanie z praktyką wykonawczą. Tym ostatnim, i jak dotychczas najliczniejszym, brak niekiedy wiadomości teoretycznych, uniemożliwiających pracę na wyższym poziomie artystycznym. Dlatego też rozwój aranżacji w dobie obecnej nie idzie w parze z ekspansją muzyki. Jest ona (aranżacja) - pomimo dominującej roli w procesie budowy utworu: zarówno w zakresie poszukiwań formalnych, fakturalnych, jak również rozwiązań instrumentacyjnych - częstokroć ograniczona do minimum. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja w ruchu amatorskim. Pierwszą - i najczęściej jedyną - szkołą dla muzyka amatora jest kopiowanie cudzych opracowań, spisywanie szkiców z nagrań oraz ich analiza. Zespoły amatorskie o typowym zestawie instrumentalnym, mogą wzorować się na podobnych grupach zawodowych lub - co należy raczej do rzadkości - na dostępnych materiałach nutowych. Inna sprawa, że jest ich niewiele, a jeżeli już są, to mocno nieaktualne. Natomiast zespoły o nietypowym bądź przypadkowym składzie, mają utrudnione zadanie. Adaptacja utworu nagranego na taśmie zaczyna się najczęściej od uproszczeń faktury, ułatwienia poszczególnych partii, zastąpienia wymaganego instrumentu innym, zmniejszenie lub zmiany składu, skrócenia całości itp. Oto przed państwem trzy taśmy z przykładami najczęstszych błędów aranżacyjnch oraz ich wyśmienite korekty.

PREZENTUJEMY:
1 Zanim / 2 Printempo - V / 3 Przaśnik - Pięć minut / 4 Łucja Prus - Nic dwa razy się nie zdarza (Senor Soul & Rewelacyjny Luciano Edit) / 5 Da Bush Babees - Swing It (Produced by Mellif) / 6 Łona - Nic dziwnego (Produced by Odme, feat. DJ O2ld) / 7 The Temptations - Ball Of Confusion (Produced by Majku) / 8 Trepang - La Hierba De La Vida / 9 Przedwczoraj / 10 Profesjonalizm 2 / 11 Tupac - Fuck All Y'All (Produced by Pióro, feat. DJ Lolo) / 12 Wczoraj / 13 Slime - Dziura w sercu / 14 Mellif - Przedstawiciel pionu technicznego / 15 Tizzy Def - The Noose / 16 Bontone - Zegar / 17 Pelo - Refleksja na dziś / 18 Fizz - Stabilization Process / 19 Slime - Napisałem beat / 20 Może być

PŁYTA TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNA
© 2010 Estrada Nagrania. Compiled by 77 Cuts